I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

 1. SIA „Santehnikas paradīze” (turpmāk tekstā – Uzņēmums/Pārdevējs) novērtē klientu (turpmāk tekstā – Klientu/Pircēju) privātumu un cenšas nodrošināt, lai, pārlūkojot vietni santehnikasparadize.com, un iegādājoties tajā preces Klienti justos droši. Šī privātuma politika nosaka E-veikala un Pircēju personas pamatdatu vākšanas, apstrādes un glabāšanas principus un kārtību.
 2. Privātuma politika ir sagatavota, vadoties pēc Eiropas Savienības Vispārīgās datu aizsardzības regulas, Latvijas Republikas Fizisko personu datu apstrādes likuma un citiem tiesību aktiem, kas nosaka personas datu apstrādi un drošību, un atbilst tajos noteiktajām prasībām. Uzņēmuma darbiniekiem ir pienākums trešajām pusēm neizpaust un neizplatīt darba vietā saņemto informāciju, ieskaitot arī informāciju par vietnes apmeklētājiem.
 3. Izmantojot Uzņēmuma vietni un e-veikalu un norādot savus Personas datus, Klients piekrīt šiem Privātuma politikas noteikumiem un tam, ka Uzņēmums datus pārvaldīs un apstrādās saskaņā ar šajā Privātuma politikā un tiesību aktos paredzētajiem mērķiem, līdzekļiem un kārtību (izņemot datu apstrādes darbības, kurām vajadzīga atsevišķa Klienta piekrišana, piemēram, ar mērķi uzlabot Klienta pieredzi, uz piekrišanas pamata saņemto informāciju izmantot, sūtot uzņēmuma jaunumu vēstules par produktiem un akcijām vai lai uzzinātu Klienta viedokli par sniegto pakalpojumu kvalitāti).

II. PERSONAS DATU VĀKŠANA, APSTRĀDE, GLABĀŠANA

 1. Uzņēmums vāc Klienta datus, kuri iesniegti pasūtot un pērkot preces e-veikalā, ieskaitot vārdu, uzvārdu, dzīvesvietas adresi, piegādes adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi, IP adresi.
 2. Klientam, reģistrējoties vietnē, jānodrošina savu iesniegto Personas datu pareizums.
 3. Uzņēmums var statistikas mērķiem vākt ar Klienta personu tieši nesaistītus datus, t. i., datus par iegādātajām precēm, to nosaukumus, daudzumu, cenas, norēķināšanās veidu datus, preču saņemšanas vietu. Šie statistikas dati tiek apkopoti un apstrādāti tā, lai neatklātu Klienta personas identitātes datus vai citus Personas datus, pēc kuriem būtu iespējams noteikt personas identitāti.
 4. Pārdevējs ievēro šos galvenos personas datu apstrādes principus:
  1. Personas dati tiek vākti tikai formulētiem un likumīgiem mērķiem;
  2. Personas dati tiek apstrādāti precīzi, apzinīgi, likumīgi un pārredzami. Pārdevējs ar iekšējo organizatorisko un tehnisko līdzekļu palīdzību nodrošina atbilstošu Personas datu aizsardzību, ieskaitot aizsardzību pret datu apstrādi bez atļaujas vai nelikumīgu datu apstrādi, pret nejaušu pazaudēšanu, iznīcināšanu vai bojāšanu;
  3. Personas dati ir precīzi un, ja nepieciešams, tie pastāvīgi tiek atjaunoti. Nepareizi vai nepilnīgi dati ir jāizlabo, jāpapildina, jāiznīcina vai jāaptur to apstrāde; 
  4. Personas dati, kuri ir nepieciešami, atbilstoši, būtiski un nepārsniedz nepieciešamo apjomu, ņemot vērā mērķus, kādiem tos vāc un veic to turpmāku apstrādi; 
  5. Personas datus glabā tādā formā, lai Pircēju identitāti būtu iespējams noteikt ne ilgāk, kā tas ir nepieciešams mērķiem, kādiem dati tika savākti un apstrādāti; 
  6. Personas dati tiek aizsargāti pret pazušanu, neatļautu lietošanu un izmainīšanu. Datu nodošanai tiek izmantots drošs savienojums ar serveri, kuru nodrošina TLS v1.2 SHA256 ar RSA 2048 bitu kodēšanas atslēgu. Tādā veidā Personas dati tiek droši un nepiederošām personām nesalasāmā formātā nodoti tieši Pārdevējam; 
  7. Personas datus apstrādā tikai tie darbinieki, kam ir piešķirtas tādas tiesības; 
  8. Visa informācija par apstrādājamajiem Personas datiem ir konfidenciāla.
 5. Iegādāties preces E-veikalā var:
  1. Visas rīcībspējīgās fiziskās personas, kuras nav jaunākas par 18 gadiem;
  2. Nepilngadīgas personas no 14 līdz 18 gadu vecumam tikai ar vecāku, audžuvecāku vai aprūpētāju piekrišanu, izņemot gadījumus, kad viņi patstāvīgi rīkojas ar savu algu vai stipendiju;
  3. Juridiskās personas;
  4. Visu iepriekš norādīto personu pilnvarotie pārstāvji.
 6. Pircēja Personas dati tiek vākti un apstrādāti šiem mērķiem:
  1. Pircēju preču pasūtījumu apstrādei;
  2. Dokumentu izrakstīšanai (piemēram, faktūrrēķinu);
  3. Problēmu, kas saistītas ar preču maiņu vai piegādi, risināšanai;
  4. Tiešā mārketinga mērķiem (jaunumu, speciālo piedāvājumu, akciju un citas informācijas, kas saistīta ar Uzņēmumu, elektroniskai sūtīšanai).
 7. Pārdevējs Pircēja datorā (ierīcē) ieraksta informāciju (sīkfailus, angliski –„cookies”), lai varētu sniegt Pircējam pilnvērtīgus pakalpojumus E-veikalā. Ierakstītā informācija tiek izmantota ar mērķi atpazīt Pircēju kā iepriekšēju vietnes lietotāju, vietnes apmeklējumu statistikas vākšanai.
  1. Pircējs jebkurā laikā var apskatīt, kāda informācija tiek ierakstīta, un var izdzēst daļu vai visus ierakstītos sīkfailus;
  2. Pircējs var nepiekrist, ka izmantotajā ierīcē tiktu ierakstīta informācija, taču tādā gadījumā atsevišķas vietnes funkcijas var nebūt pieejamas;
  3. Juridiskais pamatojums izmantot sīkfailus ir Uzņēmuma likumīgās intereses nodrošināt interneta vietnes tehnisko funkcionēšanu. Gadījumos, kad sīkfaili tiek izmantoti ar mērķi atcerēties Pircēja izdarītās izvēles un vākt statistiku, juridiskais pamatojums sīkfailu izmantošanai ir Pircēja piekrišana. Jūsu piekrišana tiks izmantota šīm zonām: santehnikasparadize.com;
  4. Sīkfaili un tajos uzkrātie dati netiks izmantoti citiem mērķiem un netiks nodoti trešajām personām;
  5. Sīkfailu pārvaldīšanas vieta atkarīga no Klienta izmantotā pārlūka. Lai uzzinātu, kā pārvaldīt un noņemt pārlūkā instalētos sīkfailus, Pircējs var apmeklēt izmantojamā pārlūka mājaslapu vai apskatīt īsu instrukciju populārākajiem pārlūkiem šeit: Chrome; Mozilla, Edge; Safari; Opera;
  6. Uzņēmuma vietnē tiek izmantoti šie sīkfailu (cookies) veidi:
   1. Obligātie sīkfaili – tie ļauj izmantot konkrētas vietnes funkcijas, piemēram, droši pieslēgties vietnē izveidotajam Kontam. Bez šiem sīkfailiem vietne nedarbosies pareizi.
   2. Analītiskie/darbības Sīkfaili – ar šo sīkfailu palīdzību tiek vākti dati par to, cik Klientu izmanto vietni, kādu saturu viņi izvēlas pārlūkojot un citu informāciju, kas vajadzīga vietnes funkcionalitātes uzlabošanai.
    Izmantojot statistikas sīkfailus, kuri vāc anonīmu informāciju un sniedz tās atskaites, vietnes īpašnieki var uzzināt, kā apmeklētāji iedarbojas uz vietni..
   3. Funkcionālie/iestatījumu Sīkfaili – sīkfaili, kurus izmanto Klientu, kas atkārtoti izmanto vietni, atpazīšanai. Tas palīdz personalizēt vietnē sniegto saturu, saglabāt izvēlētos iestatījumus, piemēram, Klienta izvēlēto valodu vai reģionu, kurā klients atrodas.
   4. Reklāmas/Trešo pušu sīkfaili – lietotāja apmeklētajā vietnē esošie citu vietņu sīkfaili. Šī veida sīkfaili visbiežāk tiek izmantoti datu analīzes mērķiem. Facebook un Google ir visbiežāk sastopamie trešo pušu sīkfailu domēni.
Nosaukums Nodrošinātājs Mērķis Derīguma termiņš Tips
_ga santehnikasparadize.com Vāc informāciju par lietotāju uzvedību vietnē, piešķirot viņiem unikālu ID, sīkfails tiek izmantots ar mērķi saglabāt statistisko informāciju 2 gadi HTML Cookie
_gat santehnikasparadize.com „Google Analytics” sīkfails tiek izmantots interneta mājaslapā veikto pieprasījumu skaita kontrolēšanai 1 sesija HTML Cookie
_gid santehnikasparadize.com Vāc informāciju par lietotāju uzvedību vietnē, piešķirot viņiem unikālu ID, sīkfails tiek izmantots ar mērķi saglabāt statistisko informāciju 1 sesija HTML Cookie

 

*Pēdējo reizi sīkfailu informācija atjaunota: 1.04.2024.

 1. Pircējs apņemas savus E-veikala santehnikasparadize.com pieslēgšanās datus, paroli un pieslēgšanās vārdu, kā arī citus datus aizsargāt. Pircējs apņemas nekādām trešajām personām neatklāt Personas datus ne par sevi, ne par trešajām personām, ja tādi trešo personu Personas dati viņam ir pieejami, un uzreiz par redzamiem pārkāpumiem informēt Pārdevēju.
 2. Pircējs iepriekš piekrīt, ka viņa Personas dati serverī tiks glabāti 5 gadus no pēdējās pieslēgšanās reizes. Arī viņa veiktie pasūtījumi tiek saglabāti 5 gadus, tāpēc ka dažām precēm tiek piemērota 5 gadu garantija. Pircēja konts un visa informācija tiks
  izdzēsta pēc 5 gadiem, skaitot no pēdējās pieslēgšanās. Kad konts būs izdzēsts, Pircējs vairs nesaņems SIA „Santehnikas paradīze” jaunumu vēstules e-pastā, pat ja bija tās abonējis.
 3. Administrējot santehnikasparadize.com un diagnosticējot iespējamos traucējumus, vietnes administrators var izmantot Pircēju IP adreses (IP adrese – tas ir unikāls kods tīklos, kas identificē datoru).

III. PERSONAS DATU NODOŠANA TREŠAJĀM PERSONĀM

 1. Uzņēmums nodrošina, ka Pircēja dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot tos gadījumus, kad ir saņemta Pircēja piekrišana Personas datu atklāšanai.
 2. Personas datus iespējams nodot partneriem, kuru pakalpojumus izmanto, lai izpildītu Klienta pasūtījumu:
  1. Kurjerpakalpojumu sniedzējam, kas izmanto Personas datus ar mērķi nodrošināt preču piegādi;
  2. Līzinga uzņēmumiem, kuriem dati nepieciešami ar mērķi izvērtēt Pircēja iespējas iegādāties preces līzingā;
  3. Personām, kas nodrošina jaunumu vēstuļu sūtīšanu reklāmas mērķiem (šinī gadījumā – Omnisend);
  4. Ja nepieciešams novērst noziedzīgas darbības vai tās izmeklēt, tad tiesībaizsardzības iestādēm saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas noteikto kārtību.
 3. Preču saņemšanas laikā Pārdevējam vai kurjerpakalpojumu uzņēmuma darbiniekam uzrādītais Pircēja identitāti apliecinošais dokuments un tajā esošie Pircēja dati izmantojami tikai atbilstošai personas identificēšanai.
 4.  Ja par precēm E-veikalā santehnikasparadize.com maksājat, izmantojot internetbanku, Pircēja datu un maksājuma drošību nodrošina bankas, kurā veicat apmaksu, serveris.

IV. PERSONAS DATU MAINĪŠANA, ATJAUNOŠANA UN DZĒŠANA

 1. Piekrišana Pircēja Personas datu vākšanai, pārvaldīšanai, apstrādāšanai un glabāšanai vai šīs piekrišanas atcelšana nav spēkā ar atpakaļejošu datumu. Pārdevējs, no Pircēja saņemot tādu paziņojumu pa e-pastu vai citā Privātuma politikā noteiktajā veidā, nekavējoties aptur Pircēja Personas datu apstrādi un dzēš viņa Kontu, taču tas nenozīmē, ka Uzņēmumam jāizdzēš no servera/jāiznīcina Personas dati, ja ir likumīgs pamatojums tos glabāt, īpaši tad, ja jānodrošina valsts drošība un aizsardzība, sabiedriskā kārtība, noziegumu prevencija, izmeklēšana, noteikšana vai kriminālvajāšana, jāaizsargā svarīgas valsts ekonomiskās vai finansiālās intereses, citu personu tiesību un brīvību aizsardzība.
 2. Klientam, kas ir atļāvis apstrādāt savus Personas datus, ir tiesības:
  1. Zināt par savu datu apstrādi;
  2. Iepazīties ar saviem personas datiem un to, kā tie tiek apstrādāti;
  3. Saņemt informāciju par apstrādājamajiem Personas datiem ir iespējams, pirms tam uzrādot personas indentitāti apliecinošu dokumentu (jāuzrāda Latvijas Republikas pase, identifikācijas karte); informācija Pircējam sniedzama uz viņa reģistrācijas laikā norādīto e-pasta adresi;
  4. Pieprasīt izlabot nepareizus, nepilnīgus vai neprecīzus Personas datus;
  5. Nepiekrist, ka viņa Personas dati tiku apstrādāti tiešā mārketinga mērķiem;
  6. Labot savus Personas datus, pieslēdzoties savam Kontam;
  7. Savus datus izdzēst vai apturēt datu apstrādes darbības (izņemot glabāšanu);\
  8. Pieprasīt, lai Uzņēmums ierobežotu viņa personas datu apstrādi, ja ir viens no šiem likumīgajiem iemesliem;
  9. Pārcelt savus Personas datus;
 3. Lūgt dzēst datus, ja tie ir pārmērīgi vai ja tie tiek apstrādāti nelikumīgi;
  1. Nepiekrītot Privātuma politikai, nepiekrist Personas datu apstrādei; tādā gadījumā Pircējam nebūs iespējas iegādāties preces un/vai pakalpojumus e-veikalā santehnikasparadize.com.
 4.  Jebkuru iesniegumu vai norādījumu, kas saistīts ar Personas datu apstrādi, Pircējam jāiesniedz Uzņēmumam, izmantojot e-pasta adresi, kas norādīta šajā Privātuma politikā. Pārdevējs, saņemot tādu Pircēja pieprasījumu, ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā sniedz Pircējam atbildi un veic iesniegumā norādītās darbības
  vai atsakās tās izpildīt. Saskaņā ar šo punktu dati bez maksas tiek sniegti vienreiz kalendārā gada laikā.
 5. Uzņēmumam ir tiesības koriģēt, papildināt, dzēst Personas datus vai apturēt Personas datu apstrādes darbības, tikai identificējot Pircēju.
 6.  Ja Pārdevējs šaubās par Pircēja sniegto personas datu pareizumu, viņš var apturēt šī Pircēja Personas datu apstrādes darbības, šos datus pārbaudīt un precizēt. Tādi Personas dati tiek izmantoti tikai to pareizuma pārbaudīšanai.

V. PRIVĀTUMA POLITIKAS IZMAINĪŠANA

 1. Šī Privātuma politika ir spēkā no 2018. gada 25. maija. Uzņēmumam ir tiesības vienpusēji mainīt un (vai) papildināt šo Privātuma politiku, tāpēc tiek rekomendēts periodiski apmeklēt vietni santehnikasparadize.com, kurā vienmēr būs sniegta jaunākā redakcija.
 2. Privātuma politikas papildinājumi vai izmaiņas stājas spēkā no to publicēšanas dienas, t. i., no dienas, kad tie tiek ievietoti e-veikala sistēmā.
 3. Ja Klients nepiekrīt jaunajai Privātuma politikas redakcijai, viņam ir tiesības no tās rakstiski atteikties, vēršoties pie Uzņēmuma, izmantojot VI nodaļā norādīto kontaktinformāciju, ar noteikumu, ka Klients zaudē tiesības izmantot E-veikala pakalpojumus.
 4. Ja pēc Privātuma politikas papildināšanas vai izmainīšanas Pircējs turpina izmantot E-veikalu, tiek uzskatīts, ka viņš piekrīt jaunajai redakcijai.

VI. KONTAKTINFORMĀCIJA

Klients, ja viņam ir jautājumi, lūgumi vai ierosinājumi par šo Privātuma politiku vai to, kā Uzņēmums apstrādā viņa personas datus, vienmēr var vērsties SIA „Santehnikas paradīze” (uzņēmuma kods: 40003718369) viņam ērtā veidā:

 • Vestienas iela 4A, Rīga, LV-1035 (T. +371 26193340; Ofiss +371 67548775, Fax. +371 67548775)

VII. CENAS

Lūgums ņemt vērā, ka cenas kas norādītas ar * ( *Cena) var mainīties.
Pēc pasūtījuma veikšanas mūsu tirdzniecības pārstāvis ar Jums sazināsies, lai precizētu piegādes iespējas un izmaksas. Apgrūtinātas piegādes vai neparedzētu cenu kāpumu gadījumos cenas var tikt paaugstinātas.